ÖVRIGT

Förutom filmproduktion är du välkommen att anlita mig för:

• filmklippning

• ljudläggning

• färgkorrigering

• musikproduktion

med mera.

Jag åtar mig också frilansuppdrag vid filmproduktioner, exempelvis a/b-ljud och ljussättning.